Geef uw stem aan de stilte!

Vlieghinder Nieuwkoop

Twintig jaar geleden arriveerden en vertrokken jaarlijks 239.000 vluchten vanaf Schiphol. Tien jaar later waren dit er 401.000. Vlak voor de Coronacrisis was dit verder toegenomen tot 500.000. En volgens de plannen van Schiphol en de overheid zou dit aantal nog door kunnen stijgen.

cimg4ec3d7490bb6341f855b0d5adca3c4bd

Leids Dagblad, 9 april. 2022, met dank aan Maarten Wolterink

Dit geeft overal rond Schiphol problemen, onder andere voor burgers. Ook in de gemeente Nieuwkoop. Herrie en vervuiling van vliegtuigen tasten de leefbaarheid aan en onze natuur wordt beschadigd.

Dit is weliswaar alom bekend, maar de frustratie van veel burgers is dat er vooral geluisterd wordt naar Schiphol en het uitgebreide lobby-apparaat daaromheen. En heel weinig naar hén, de burgers. De economische belangen wegen vrijwel altijd zwaarder dan de belangen van de omwonenden.

De maatregelen die de overheid en Schiphol bieden zijn ouderwetse ‘méér-van-hetzelfde’ oplossingen. Minder herrie per vliegtuig, maar meer vluchten. Zuiniger vliegtuigen, maar meer vluchten. Per saldo verandert er niets. Dat kan anders, vinden wij.

Het verzet tegen deze eenzijdige oplossingen neemt sterk toe. Rond Schiphol zijn diverse organisaties opgericht die mee willen doen aan de discussies en besluitvorming.

De Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop, opgericht in 2021, sluit zich hierbij aan. Ook wij vinden bijvoorbeeld 70 vluchten per dag naar Londen exorbitant, terwijl de Eurostar er net zo lang over doet. Het is onbegrijpelijk dat 35% van de passagiers Schiphol alleen gebruikt om over te stappen en dus niet in Nederland hoeven te zijn. Ook zijn 50% van alle vluchten korter dan 1000 km.

Vlieghinder Nieuwkoop wil ook haar stem laten horen in de desbetreffende overlegorganen. Wij willen niemand zijn vliegvakanties afpakken. Maar modernere mobiliteit en een eerlijker, afgewogen belangenafweging is alleen mogelijk als er voldoende druk ontstaat van de massa van verontruste burgers. Hierdoor ontstaat meer tegenwicht voor de sterke economische partijen.

Actueel!

We zien een kentering. Maar...

Eindelijk lijkt een kentering te komen na jaren van een groeiend Schiphol. Een eerste stap is gezet en er wordt voor het eerst over krimp van het aantal vliegtuigbewegingen gesproken. Wijs geworden uit ervaring moeten wij uiteraard eerst zien en dan geloven. 
Lees hier een interessant artikel in het AD van18 juni.

AD 18 juni 2022

Innovatie in de luchtvaart is geen oplossing voor klimaatcrisis

Zonder grote krimp kunnen luchtvaartmaatschappijen niet voldoen aan een netto CO2-reductie van 45% in 2030. De luchtvaart kan zich niet namelijk niet met innovatie uit de klimaatcrisis manoeuvreren. Lees het artikel hier.

Luchtvaartdebat Tweede Kamer 1 juni. Plus: reactie minister op bewonerspetitie

Meer op onze pagina Nieuws, met links en brieven: https://vlieghinder-nieuwkoop.nl/nieuws

Eenvoudiger vlieghinder melden!

Via deze link https://overmijndak.ozv.nu/ kunnen wij automatisch meldingen plaatsen bij BAS en Vliegherrie. De instellingen zijn makkelijk aan te passen. Het zou mooi zijn als hierdoor de meldingen omhoog gaan en uiteraard nog mooier als de overlast omlaag gaat.

Onderzoek Omgevingsraad Schiphol (ORS) onder bewoners rond Schiphol

Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Deelnemers hebben tot en met zondag 22 mei de gelegenheid om de online vragenlijst in te vullen.
Voor meer informatie: klik hier.

Manifestatie Krimp van de Luchtvaart 14 mei

cimg4b1aa11f13dbb0f496dafc903d85bf26

14 mei 2022 vindt op Schiphol en de regionale vliegvelden een manifestatie plaats voor de Krimp van de Luchtvaart. Wij zullen zeker met een aantal personen aanwezig zijn. Lees meer onder Kom op 14 mei ook naar de landelijke demonstratie voor krimp van de luchtvaart. Klik hier!
Luister ook naar het verhaal en de oproep van Jan Terlouw:  https://www.youtube.com/watch?v=HR7yNe-nxio

Tweede Kamer geïnformeerd over Schipholbeleid

Maar de bewonersparticipatie wordt in het geheel niet vermeld. U leest meer hierover op onze pagina Nieuws.

Second opinion bevestigt: verduurzaming luchtvaart door techniek erg lastig

Deze second opinion door 4 universiteiten bevestigt opnieuw dat technische oplossingen in de luchtvaart moeilijk te realiseren zijn en bovendien te langzaam gaan als ze al mogelijk zijn.
Lees meer op onze pagina Nieuws.

Dagvaarding Ministerie door Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

In het kort eist de stichting van het ministerie dat er maatregelen worden genomen tegen geluidhinder (maximale belasting conform WHO richtlijn) en tegen de uitstoot van vervuilende stoffen. Lees meer over de voortgang hier.

Ben je ook voor minder luchtvaart­schade, teken dan deze petitie!

https://minderluchtvaartschade.petities.nl

cimg4355fa309c8f023bb2c013c222667a3e

Brief bewoners rond Schiphol aan Tweede Kamer

In de bijgevoegde brief van 31 maart 2022 aan de Tweede Kamer schrijven wij als bewoners aan de Tweede Kamer dat alleen de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen de enige echte hinderbeperking voor mens en milieu zal opleveren.
Alle vermeende maatregelen in het verleden hebben tot niets geleid, de overlast is alleen maar toegenomen. Lees de brief hier.

Eindelijk aandacht voor wonen rond Schiphol

Woningbouw en wonen rond Schiphol (ca. 40 km) is in de week van 21 maart uitgebreid in de publiciteit gekomen - een succes voor bewonersorganisaties en natuur- en milieufederaties. Als vervolg hierop vragen wij de gemeente Nieuwkoop om aktie. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Motie Tweede Kamer over Schiphol aangenomen

cimg4548abed09fb73caa39a6bbac4db30a7

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waardoor de bewoners, via de Maatschappelijke Raad Schiphol, nauwer betrokken raken bij de ontwikkelingen rond Schiphol. Lees het artikel en de motie op onze pagina Nieuws.

cimg4e8ab310af45fc179cd56022a16a7b16

Gesprek Vlieghinder Nieuwkoop met Tweede Kamerlid Boucke (D66)

Op 7 maart was Raoul Boucke, Tweede Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart D66, op bezoek in Nieuwkoop. Ons werd gevraagd of we met hem in gesprek wilden gaan en dit deden wij graag! Lees meer op onze pagina Nieuws.

Commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer.

cimg49e8fd4a47b8a8f4ba22df74d3c7602f

24 februari jl. was er een commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer. Via een brief aan de commissieleden kregen wij aandacht voor onze opvattingen. Hoe? Lees dit op onze pagina Nieuws.

Inwoners Groene Hart ontwikkelen meetnetwerk vliegtuiglawaai

cimg47198a78d3142922bdda6bce0b1440a6

24 febr.: Inwoners uit het Groene Hart gaan met hulp van Technische Universiteit Eindhoven een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid ontwikkelen en testen.
Metingen van werkelijk geluid en werkelijk ervaren hinder spelen geen rol. Inwoners uit het Groene Hart werden het wachten op maatregelen vanuit de overheid en de luchtvaartsector beu en nemen nu zelf het heft in handen met de ontwikkeling van een het burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Nieuw rapport van Greenpeace over stikstofuitstoot

cimg4e4117a64b7ba70fa437ada6d3582b7a

17 febr. 2022: De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog. Lees het nieuwe rapport van Greenpeace. Meer op onze pagina Nieuws.

Nieuws uit onze vereniging

We hebben eind november de derde nieuwsbrief aan de 240 leden verzonden. Lees op onze pagina Nieuws de samenvatting.

Reactie Schiphol op onze opvattingen rond wijziging Luchthaven Verkeer Besluit Schiphol

Eind maart 2021 hebben wij onze zienswijze op de wijziging Luchthavenverkeer Besluit Schiphol ingediend. Dit vormde min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging. Schiphol heeft nu hierop gereageerd. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Gemeente Nieuwkoop ondersteunt hand­havingsverzoek MOB

cimg499c4e7547f426beb578ac193186d10a

1 augustus. Iets van oudere datum, maar toch interessant: De burgemeester en wethouders van de Gemeente Nieuwkoop hebben zich officieel aangesloten bij het handhavingsverzoek van Mobilisation (MOB) om Schiphol te houden aan zijn vergunning inzake de Wet natuurbescherming.
Lees het hele artikel hier