Luchtvaartdebat Tweede Kamer 1 juni. Plus: reactie minister op bewonerspetitie

Meer op onze pagina Nieuws, met links en brieven: https://vlieghinder-nieuwkoop.nl/nieuws

Eenvoudiger vlieghinder melden!

Via deze link https://overmijndak.ozv.nu/ kunnen wij automatisch meldingen plaatsen bij BAS en Vliegherrie. De instellingen zijn makkelijk aan te passen. Het zou mooi zijn als hierdoor de meldingen omhoog gaan en uiteraard nog mooier als de overlast omlaag gaat.

Onderzoek Omgevingsraad Schiphol (ORS) onder bewoners rond Schiphol

Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Deelnemers hebben tot en met zondag 22 mei de gelegenheid om de online vragenlijst in te vullen.
Voor meer informatie: klik hier.

Manifestatie Krimp van de Luchtvaart 14 mei

cimg4b1aa11f13dbb0f496dafc903d85bf26

14 mei 2022 vindt op Schiphol en de regionale vliegvelden een manifestatie plaats voor de Krimp van de Luchtvaart. Wij zullen zeker met een aantal personen aanwezig zijn. Lees meer onder Kom op 14 mei ook naar de landelijke demonstratie voor krimp van de luchtvaart. Klik hier!
Luister ook naar het verhaal en de oproep van Jan Terlouw:  https://www.youtube.com/watch?v=HR7yNe-nxio”

Tweede Kamer geïnformeerd over Schipholbeleid

Maar de bewonersparticipatie wordt in het geheel niet vermeld. U leest meer hierover op onze pagina Nieuws.

Second opinion bevestigt: verduurzaming luchtvaart door techniek erg lastig

Deze second opinion door 4 universiteiten bevestigt opnieuw dat technische oplossingen in de luchtvaart moeilijk te realiseren zijn en bovendien te langzaam gaan als ze al mogelijk zijn.
Lees meer op onze pagina Nieuws.

Dagvaarding Ministerie door Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

In het kort eist de stichting van het ministerie dat er maatregelen worden genomen tegen geluidhinder (maximale belasting conform WHO richtlijn) en tegen de uitstoot van vervuilende stoffen. Lees meer over de voortgang hier.

Ben je ook voor minder luchtvaart­schade, teken dan deze petitie!

https://minderluchtvaartschade.petities.nl

cimg4355fa309c8f023bb2c013c222667a3e

Brief bewoners rond Schiphol aan Tweede Kamer

In de bijgevoegde brief van 31 maart 2022 aan de Tweede Kamer schrijven wij als bewoners aan de Tweede Kamer dat alleen de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen de enige echte hinderbeperking voor mens en milieu zal opleveren.
Alle vermeende maatregelen in het verleden hebben tot niets geleid, de overlast is alleen maar toegenomen. Lees de brief hier.

Eindelijk aandacht voor wonen rond Schiphol

Woningbouw en wonen rond Schiphol (ca. 40 km) is in de week van 21 maart uitgebreid in de publiciteit gekomen - een succes voor bewonersorganisaties en natuur- en milieufederaties. Als vervolg hierop vragen wij de gemeente Nieuwkoop om aktie. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Motie Tweede Kamer over Schiphol aangenomen

cimg4548abed09fb73caa39a6bbac4db30a7

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waardoor de bewoners, via de Maatschappelijke Raad Schiphol, nauwer betrokken raken bij de ontwikkelingen rond Schiphol. Lees het artikel en de motie op onze pagina Nieuws.

cimg4e8ab310af45fc179cd56022a16a7b16

Gesprek Vlieghinder Nieuwkoop met Tweede Kamerlid Boucke (D66)

Op 7 maart was Raoul Boucke, Tweede Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart D66, op bezoek in Nieuwkoop. Ons werd gevraagd of we met hem in gesprek wilden gaan en dit deden wij graag! Lees meer op onze pagina Nieuws.

Commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer.

cimg49e8fd4a47b8a8f4ba22df74d3c7602f

24 februari jl. was er een commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer. Via een brief aan de commissieleden kregen wij aandacht voor onze opvattingen. Hoe? Lees dit op onze pagina Nieuws.

Inwoners Groene Hart ontwikkelen meetnetwerk vliegtuiglawaai

cimg47198a78d3142922bdda6bce0b1440a6

24 febr.: Inwoners uit het Groene Hart gaan met hulp van Technische Universiteit Eindhoven een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid ontwikkelen en testen.
Metingen van werkelijk geluid en werkelijk ervaren hinder spelen geen rol. Inwoners uit het Groene Hart werden het wachten op maatregelen vanuit de overheid en de luchtvaartsector beu en nemen nu zelf het heft in handen met de ontwikkeling van een het burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Nieuw rapport van Greenpeace over stikstofuitstoot

cimg4e4117a64b7ba70fa437ada6d3582b7a

17 febr. 2022: De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog. Lees het nieuwe rapport van Greenpeace. Meer op onze pagina Nieuws.

Reactie Schiphol op onze opvattingen rond wijziging Luchthaven Verkeer Besluit Schiphol

Eind maart 2021 hebben wij onze zienswijze op de wijziging Luchthavenverkeer Besluit Schiphol ingediend. Dit vormde min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging. Schiphol heeft nu hierop gereageerd. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

cimg4183dff347eac193892790e40c26805b

Dit zijn de richtlijnen van de WHO voor omgevings­geluid

In dit artikel worden de richtlijnen van de World Health Organization (WHO) voor omgevingsgeluid geduid en de hooflijnen van het RIVM-onderzoek toegelicht: klik hier.

cimg4ebadff1acb6a8cea7e336bd595262de

Maatschappelijke en politieke discussie rond Schiphol wakkert verder aan

Decennia lang waren ze onaantastbaar: Schiphol, Tata Steel (Hoogovens), gaswinning in Groningen, enz. Maar de meningen zijn aan het kantelen. Niet langer staan uitsluitend de economische argumenten centraal. Milieu, natuur, leefbaarheid en geluidsoverlast beginnen zwaarder te wegen.
Dit komt mede door de Bewonersorganisaties rondom Schiphol, IJmuiden en in Groningen: de stem van de burger. Dus ook door u. Dank daarvoor.
Het Volkskrantartikel is voor niet-abonnees niet meer beschikbaar op de website van de krant, maar als u op onderstaande button klikt, kunt het lezen op deze site.

Volkskrant artikel
cimg4c2da6a2758af06aae06c461198e3171

Cijfers Vliegherrie.nl in het jaarlijkse rapport van Inspectie Leefomgeving & Transport

2 febr 2022  Vandaag ontving Vliegherrie.nl het bericht dat hun cijfers een plaats krijgen in het jaarlijkse rapport 'De staat van Schiphol' van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Deze heeft de taak toezicht te houden op vliegvelden. Het is de eerste officiële erkenning van de meldingen op de site. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Uitstoot Schiphol hoger dan altijd aangenomen

23 jan. 2022: Schiphol blijkt veel meer kankerverwekkende stoffen uit te stoten dan gerapporteerd wordt. Daarnaast heeft Schiphol net als alle andere vliegvelden in Nederland geen natuurvergunning. Lees het hele artikel van Mob hier.

Verder betoogt Platform Vlieghinder Kennemerland, bij monde van Hans Buruma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, dat de opvatting van de Schiphol Group om gematigde en gecontroleerde groei van Schiphol een noodzakelijk politiek besluit zou moeten zijn zijn, onzin is. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Dagvaarding Ministerie door Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Via navolgende link kunt u de stand van zaken lezen over de procedure die Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder voorbereidt. Ze hoopt de dagvaarding binnen enkele weken uit te kunnen brengen. In het kort eist de stichting van het ministerie dat er maatregelen worden genomen tegen geluidhinder (maximale belasting conform WHO richtlijn) en tegen de uitstoot van vervuilende stoffen. Lees de volledige nieuwsbrief hier.

cimg44e5482441d02d85b5c978e76719d2bb

Tweede Kamer motie die bewoners nauwer betrekt bij Schiphol, aangenomen

Er worden veel moties ingediend in de Tweede Kamer. Daarom zijn wij verheugd dat de motie over het betrekken van de bewoners op 22 maart 2022 is aangenomen.
Nu is het aan het kabinet om de motie tot uitvoering te brengen, want daar bestaat geen verplichting toe. Toch zien wij dit als succes voor onze inzet. Indien de motie wordt uitgevoerd door de minister worden wij als deelsnemers van de Maatschappelijk Raad Schiphol (zoals de nieuwe ORS gaat heten) geconsulteerd. Nu maar afwachten of het tot een consultatievraag komt.
De Tweede Kamer begrijpt in ieder geval dat men niet om de bewoners heen kan. Klik hier onder voor de tekst van de motie.

Motie Tweede Kamer

Nieuw rapport van Greenpeace over stikstofuitstoot

17 febr. 2022: De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog. Dat weten we al. Hierdoor raakt stikstofgevoelige natuur steeds verder beschadigd en wordt de biodiversiteit aangetast. Maar het nieuwe rapport van Bobbink en collega's, 'Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen: een overzicht', laat zien dat voor de 'zwarte lijst van habitats' snel moet worden ingegrepen.
Uiteraard worden de Nieuwkoopse Plassen (onaanvaardbare overschrijding voor bijv. Veenmos) ook genoemd. Lees het rapport hier

Groei Schiphol blijft tot heftige discussies leiden

De Schiphol Group vindt dat gematigde en gecontroleerde groei van Schiphol een noodzakelijk politiek besluit moet zijn. En wel naar niet minder dan 600.000 tot 650.000 vliegbewegingen in 2035, plus opening van Airport Lelystad met 25.000 tot 45.000 vluchten. Totaal dus 625.000 tot 695.000 vluchten. In 2019, voor de Corona-dip, waren dit er 500.000.
Dit is een heel slecht idee, volgens Hans Buruma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart in een artikel op de website van Platform Vlieghinder Kennemerland. Lees zijn doorwrochte artiekel hier.

Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W

De Stichting Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W. Zij zal bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en herrie door vliegverkeer en een ongestoord woongenot opeisen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De brief leest u hier.

cimg4938dbdf0299a97ab2bbfbd04dc51218

Verkiezingen 16 maart

Wij hebben gesprekken gevoerd met een aantal politieke partijen binnen onze gemeent over hun standpunten rond de vlieghinder in Nieuwkoop. U vindt de woordelijke tekst die diverse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen hieronder. Uiteraard is dit geen stemadvies.

Overzicht partijen over vlieghinder

Follow The Money over luchtvaart: "Krimp gezocht!"

4 febr 2022    Follow the money geeft een mooi onderbouwde oplossing hoe Nederland verbonden kan blijven met de wereld en de luchtvaart toch gaat krimpen. Beluister de verhalen onder https://t.co/xY1XZXK6IR?ssr=true”

cimg4d134e0de09fb12ca1b38d0226ccb460

Schiphol 2021 in cijfers

16 jan 2022    Er wordt van en naar Schiphol veel meer gevlogen dan waar de markt om vraagt. Het gevolg: halflege toestellen en een ruime verdubbeling van de CO2-uitstoot per passagier. Plus 520 euro steun per ticket. Dit blijkt uit jaarcijfers die Schiphol gisteren publiceerde. In de 267.000 vluchten zaten in totaal 25,5 miljoen reizigers. Dat zijn er nog geen 100 personen in een vliegtuig. Lees hier alle cijfers en toelichting en Schiphol.

Archief Nieuwsitems

Over het nut van de nieuwe Omgevingswet...

De nieuwe Omgevingswet leidt ertoe dat er drie tot vijf keer zoveel ernstig gehinderden worden erkend rond Schiphol. Echter, zolang een gemeente maar goed formuleert waarom het belang van de nieuwbouw groter is dan het belang van de aanstaande bewoners om vrij te blijven van vliegherrie, is er niets aan de hand. Althans, dit vinden advocaten van Pels Rijcken in een advies aan het ministerie van I&W. Lees hier meer.

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevings­wet

Ruim 100 bewonersorganisaties verenigd in de Omgevingsraad Schiphol hebben de "Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet" breed onder de bestuurlijke aandacht tot in Den Haag gebracht. Deze visie geeft de stand van zaken weer en doet aanbevelingen waar het volgens de bewoners naar toe moet met de Luchtvaart. Meer hierover op de pagina Nieuws.

Trouw: Duurzaam vliegen, hoe doe je dat? Wat goed is voor de natuur, kan slecht zijn voor het klimaat

In de nieuwe luchthavengelden van Schiphol is een stikstofheffing opgenomen. Dit zou de verduurzaming stimuleren. De realiteit is ingewikkelder. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Maatschappelijke en politieke discussie Schiphol wakkert verder aan

De discussie rond Schiphol wakkert verder aan in de media. Bijvoorbeeld in De Volkskrant van 15 december: 'Het gedogen van geluidshinder van Schiphol lijkt voorbij. De Inspectie Leefomgeving en Transport verwacht dat de rechter binnenkort een einde maakt aan dat beleid, omdat iedere wettelijke basis daarvoor ontbreekt.'

Schiphol negatief in de media

Schiphol staat de laatste tijd steeds vaker ter discussie. Natuur, stikstof, arbeidsveiligheid, en ook: geluidsoverlast. Gemeenten gaan nu zelfs zelf de geluidsniveau's meten die veroorzaakt worden door het vliegverkeer.
Lees meer hierover op onze pagina Nieuws.

RIVM: Schiphol baseert de overlastberekeningen op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden

De RIVM heeft een rapport uitgebracht met de harde conclusie dat Schiphol de overlastberekeningen baseert op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden.
Lees meer

cimg4a243dd48cc1d294bd36733269edec55

Meld vliegherrie!

De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen.

De berekende geluidscontouren kunnen daarom direct in de vuilnisbak: vliegvelden bezorgen veel meer mensen overlast dan tot nu toe werd aangenomen door onze overheid. Veel melders blijken ook tot tientallen kilometers van de vliegvelden af te wonen en vallen daarom volledig buiten de 'officiéle statistieken'.
Lees verder op onze pagina Nieuws.

Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W

Stichting Recht op Bescherming Vlieghinder dagvaart het ministerie I&W. Zij zal bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en herrie door vliegverkeer en een ongestoord woongenot opeisen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Lees de informatie op onze pagina Nieuws.

'Samen meten' geeft handig overzicht van geluid en luchtkwaliteit

Het programma 'Samen Meten', waarbij particulieren zelf ook metingen kunnen doen, wordt ondersteund door het RIVM. Via een dataportaal zijn de metingen zichtbaar. Bekijk de site https://samenmeten.rivm.nl

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

De Nederlandse luchtvaart komt niet zo vaak voor in de lijst van de grote vervuilende bedrijven. Onterecht, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Lees meer hierover op onze pagina Nieuws.
Ook de Verenigde Naties erkent dat schone leefomgeving een mensenrecht is. Lees het rapport direct hier of op onze pagina Nieuws.

cimg42402cca044eb213a62385f838f89cdc

Trouw: Duurzaam vliegen, hoe doe je dat? Wat goed is voor de natuur, kan slecht zijn voor het klimaat

In de nieuwe luchthavengelden is een stikstofheffing opgenomen. Schiphol meldt dat de nieuwe tarieven de verduurzaming van de luchtvaart moeten stimuleren.
Echter. Dit is wel wat ingewikkelder, want wat goed is voor de natuur kan weer slecht zijn voor het milieu. Per saldo schieten wij hiermee niets op. Dagblad Trouw schreef hier een interessant artikel over. Lees het artikel in Trouw.
Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: met minder vliegtuigbewegingen bereiken wij het beste resultaat.

RIVM: Schiphol baseert de overlast­berekeningen op verouderde inzichten en gedateerde woning­bestanden

cimg4ee4a4f872ebd497aae0f32e527683bb

De RIVM heeft een rapport uitgebracht met de harde conclusie dat Schiphol de overlastberekeningen baseert op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden. De normen voor Schiphol worden opgerekt zodra er woningen lijken te worden bijgebouwd. Door het gebruik van verouderde gegevens lijken er veel minder gehinderden dan er in werkelijkheid zijn. De modellen voor de berekeningen zijn de afgelopen jaren meerdere keren veranderd en daardoor zijn ze nauwelijks navolgbaar om te kunnen handhaven. De berekeningen van Schiphol moeten transparanter en gebaseerd zijn op recentere gegevens. De wetenschappers van het RIVM concluderen dat een eerlijke berekening ertoe zou leiden dat de toegestane geluidsruimte van Schiphol moet worden beperkt.
Het volledige rapport is te vinden onder https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0219.pdf

cimg481b4427c315bcc6b4f34b20d13ff797

Meld vliegherrie!

De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen. De berekende geluidscontouren kunnen daarom direct in de vuilnisbak: vliegvelden bezorgen veel meer mensen overlast dan tot nu toe werd aangenomen door onze overheid. Veel melders blijken ook tot tientallen kilometers van de vliegvelden af te wonen en vallen daarom volledig buiten de 'officiële statistieken'.

De meldingen liegen er niet om. Het zijn er niet alleen verschrikkelijk veel in zo'n korte periode, maar veel meldingen zijn ook ronduit schokkend om te lezen. Slachtoffers van het vliegverkeer vertellen persoonlijke verhalen over chronisch slaapgebrek, over het letterlijk ziek worden van het steeds maar weer repeterende lawaai en van de angstgevoelens die worden ervaren. Over de woede en de machteloosheid die mensen voelen. Mensen zoals u en wij.

Tweede Kamer
Omdat de verhalen zo schrijnend en sprekend zijn, hebben we de eerste 10.000 meldingen zo'n twee weken geleden al aan de Tweede Kamer verstuurd, aan de leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Die commissie gaat over het vliegverkeer en moest daarom als eerste op de hoogte worden gesteld van de situatie rond vliegvelden. Wij gaan dergelijke rapportages regelmatig toesturen, ook aan de minister en aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. Wij, het kleine team van vrijwilligers dat vliegherrie.nl in de lucht houdt, danken alle deelnemers hartelijk voor hun meldingen. De meldingen helpen om de vliegtuigoverlast onder de aandacht van de politiek te brengen en te houden. Ga daarom vooral door met melden en het schrijven van persoonlijke verhalen. Het helpt om de keerzijde van de luchtvaartindustrie aan te tonen.

Schiphol-directie
Uit de wandelgangen begrepen we eerder dat ook de directie van de Schiphol Groep - eigenaar van de meeste vliegvelden in ons land - nogal in zijn maag zit met uw meldingen. Wij zien het als goed nieuws dat deze mensen niet meer om de slachtoffers van hun bedrijfsmodel heen kunnen. Stap één is gezet: het besef is er. Nu de vervolgstappen: niet meer liegen, niet meer bedriegen en echte vermindering van de overlast. Bij voorbeeld door minder te vliegen. Sinds de start van de site hebben veel bezoekers contact met ons opgenomen met ideeën voor verbetering of uitbreiding van de site. Dat heeft onder meer geleid tot het koppelen van het postcodegebied aan de plaatsnaam, zodat bezoekers een beter beeld krijgen waar alle meldingen vandaag komen. Ook bestaat er nu de mogelijkheid om een 'duim' te geven als een melding u aanspreekt. Daarmee geeft u niet alleen aan dat u sympathie heeft voor de betreffende melder, maar u helpt daarmee ook om de meest aangrijpende meldingen te selecteren, bij voorbeeld voor publicaties. Neem aub maar eens een kijkje op de nieuwe webpagina met meest gewaardeerde meldingen. Sinds de oprichting hebben zich steeds meer bewoners- en milieuorganisaties aangesloten bij vliegherrie.nl. Inmiddels gaat het om 22 organisaties, waaronder bewonersorganisaties rond de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Er zijn zelfs bewonersorganisaties in het buitenland die contact hebben opgenomen om hun eigen website op te zetten. Het team van vliegherrie.nl ondersteunt hen hierbij graag.

Tot slot
Tot slot hebben wij nog één belangrijke vraag voor u: help ons de site bekend te maken bij nog meer mensen, zodat meer burgers zich kunnen laten horen en het aantal melders nog verder groeit. Hoe meer mensen, des te luider onze stem klinkt. En des te moeilijker het wordt voor de politiek om weg te blijven kijken. Deel daarom het webadres vliegherrie.nl via uw eigen sociale media, bij voorbeeld Twitter, Facebook, Nextdoor of Linkedin. Denk aub ook aan de Whatsapp-buurtchat, de Facebookpagina van uw buurt of gemeente of speciale interest-groepen op Linkedin of Facebook. Alvast hartelijk dank! Dank voor uw meldingen en interesse, het team van Vliegherrie.nl

Verslag bijeenkomst 26 nov. met provincie ZH

OP 26 november jl. hebben wij deel kunnen nemen aan een overleg met diverse bewonersverenigingen in Zuid Holland en de provincie. Het overleg was georganiseerd door de provincie.
Omdat er geen verslagleggingkomt hebben wij samen met nog twee bewonersorganisaties bijgevoegde brief aan de gedeputeerde, mw. De Zoete, gestuurd. Wij vragen hierin aandacht voor een aantal belangrijke punten over de overlast door Schiphol.

Brief Bewondersverenigingen aan provincie

Verschillende Bewonersorganisaties stuurden brief aan Ver. Eigen Huis

cimg41e9fbb176669a669fa9b47163b48d94

Onze vereniging heeft een brief aan Vereniging Eigen Huis (VEH) mede ondertekend omdat VEH de geluidsoverlast door vliegtuigen niet apart noemt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Kennelijk wil de VEH dat er vooral woningen gebouwd worden, maar houdt zij geen rekening met de overlast die vliegtuigen boven (nieuwe) woningen veroorzaken. Wij vinden dat 'wonen boven vliegen gaat maar vliegen niet boven wonen' en hebben de VEH in onze brief hierop gewezen. Naast overlast door bijvoorbeeld verkeer en bedrijvigheid moet ook rekening worden gehouden met geluidsoverlast door vliegtuigen, de zogenaamde cumulatieve geluidsbelasting.
Door de nieuwe rekenregels voor de cumulatie van geluid voor luchtvaart worden nieuwe woningontwikkelingen in de regio's nabij luchthavens bemoeilijkt. De overheid wil hiermee vooralsnog geen rekening houden en de brief is ook in afschrift aan de demissionair minister BZK gestuurd.

Gezamenlijke brief aan Ver. Eigen Huis dd. 24 november 2021

Brief VNO-NCW aan kabinets­informateurs over Schiphol wekt irritatie Bewoners­verenigingen

In oktober heeft de lobbyclub VNO-NCW van het grootbedrijf een manifest aan de informateurs Remkes en Koolmees gestuurd. Daarin wordt zonder onderbouwing gepleit voor nog meer groei en de daarmee gepaard gaande overlast en vervuiling door Schiphol. Bijzonder stuitend is dat dit manifest ook mede ondertekend werd door een groot aantal gemeenten zoals Alphen a/d Rijn, Gouda, Woerden en nog veel meer.

Het is zwaar teleurstellend dat juist gemeenten in de het Groene Hart zich hiervoor lenen terwijl ook veel inwoners in deze gemeenten over de overlast door Schiphol klagen. Onze gemeente werkt juist samen met deze gemeente in een regionaal platform Groene Hart. In een gesprek met de gemeente willen wij dit aan de orde stellen. Het volledige manifest kunt u lezen onder https://www.vno-ncw.nl/file/manifestvestigingsklimaateindversie-oktober2021defpdf”

Brief gemeenteraad aan de kabinets­informateurs

“In navolging op de brief van onze vereniging heeft de gemeente op 15 november 2021 op initiatief van Natuurlijk Nieuwkoop ook een brief aan de informateurs gezonden. De gemeenteraad geeft hierin aan dat de geluidshinder de laatste jaren sterk is toegenomen door toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan, waardoor gebieden ten zuiden van Schiphol met extra hinder worden geconfronteerd.

Verder wijst de raad met de brief erop dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een flink aandeel in de klimaatproblematiek en voor knelpunten met betrekking tot stikstof, ultra-fijnstof, veiligheid. De raad is van mening dat het Rijk een betere belangenafweging moet maken bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol. De volledige brief is hier te lezen.

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart nou echt?

cimg4039cfd6ccb2bd9fb7ae9edaa534a6eb

De uitstoot aan CO2 en stikstof van de Nederlandse luchtvaart wordt vaak niet in het rijtje van de grote vervuilende bedrijven in Nederland genoemd. Met name de uitstoot aan stikstof wordt vaak als zeer klein (1,5%) beschreven terwijl dit 15% is, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vaak wordt alleen de uitstoot tot een bepaalde hoogte gecommuniceerd en vergeet men liever de rest. In deze link leest u hoeveel het werkelijk is en dat is schrikken.”

Op 8 oktober 2021 heeft de VN in een resolutie het recht op een gezonde, schone en duurzame leefomgeving als fundamenteel mensenrecht erkend. Je zou toch zeggen dat ook de luchtvaartsector met zijn lawaai en vervuiling hier niet omheen kan. Lees de bemoedigende en hoogst noodzakelijke publicatie direct op deze link of via Schipholwatch.”

cimg499b6fb58ec92e6c8494ac838e5b087e

Nieuw rapport van Natuur & Milieu Noord-Holland geeft weer nieuwe mogelijkheden tot vermindering van geluidsoverlast Schiphol aan

Natuur en milieu Noord-Holland en Milieudefensie hebben een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat door een ander gebruik van Schiphol het mogelijk is om de geluidsbelasting in elf gebieden rondom de luchthavenflink terug te dringen.
Dat geeft mogelijkheden voor nieuwbouw, broodnodig voor het verminderen van het woningtekort in de regio. Wel heeft dat consequenties voor het aantal vluchten op Schiphol.
Ga voor het hele verhaal naar: https://www.mnh.nl/nieuws/een-ander-gebruik-van-schiphol-kan-het-woningtekort-oplossen/

Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft ook behartenswaardige woorden hierover gesproken. Hij vat Schiphol samen als optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Deze video (genummerd no. 15) vindt U hier: https://vliegoverlast.nl/video/

Brief aan de Minister en Staats­secretaris van Infra­structuur en Water­staat

Namens een groot aantal bewonersorganisaties (gedelegeerde Omgevingsraad Schiphol waarvan onze bewonersorganisatie Vlieghinder Nieuwkoop sinds kort lid is), Groen Links Aalsmeer, MOB, Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid, Kennisnetwerk Impact e.a. heeft Stichting SchipholWatch 18 september 2021 een brief gestuurd aan de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat.
In de brief vragen we aandacht voor de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer en vragen we de overheid stappen te ondernemen om die te reduceren. Het gaat o.a. over krimp van het aantal vliegbewegingen, gezondheid en welzijn van de omwonenden van Schiphol, handhaving huidige regelgeving e.a.
Lees de brief op https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/

Inbreng van een schriftelijk overleg staatsagent KLM 31 aug. 2021

De Partij van de Dieren heeft zich ook gebogen over de problematiek die Schiphol met zich meebrengt voor de omwonenden. Ook zij zijn bezorgd over de leefbaarheids- en milieu-aspecten. Onder meer: zij constateren dat vliegtuigen geluidsverstoring veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit zijn binnen de EU beschermde natuurgebieden, geregeld (onderdeel van) stiltegebieden, en tevens gebieden waar mensen graag recreëren. Vormt KLM hier een uitzondering op onder vliegtuigmaatschappijen of veroorzaakt ook KLM geluidsverstoring in Nederlandse Natura 2000-gebieden?

De vragen van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Financiën worden weergegeven in dit Verslag van een schriftelijk overleg. Lees het hele verslag via de link hieronder.

Zie hier het volledige rapport Inbreng Schriftelijk Overleg Staatsagent KLM.

‘Frequent flyer programma’s moeten worden verboden’

13 aug. 2021    Waarom mogen Frequent Flyer Programma's, die uitstootrijke activiteiten stimuleren en normaliseren, überhaupt nog bestaan ​​in een tijdperk van klimaatafbraak?
Dit vraagt Schipholwatch zich af.
De afgelopen decennia zijn ffp’s steeds vaker een primair marketinginstrument geworden om de groei te stimuleren. Dit moet stoppen, vindt Schipholwatch.
Lees hun hele artikel hierover hier.

cimg4bf4ce2b07c7dbeba7ecd959d8e23cb1

Satellietnavigatie moet bij Schiphol minder geluidsoverlast opleveren

Bron: NOS 12 aug. 2021.   Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht dat omwonenden van Schiphol in de toekomst minder geluidsoverlast van vliegtuigen ervaren. Dat komt omdat vanaf vandaag bij het naderen van aanvliegroutes gebruik kan worden gemaakt van satellietnavigatie.

Daarmee kan preciezer om woongebieden worden gevlogen dan met de radiobakens, die de vliegtuigen tot vandaag aanstuurden. Dankzij de nieuwe techniek kunnen toestellen ook gelijkmatiger dalen, waardoor er minder geluidshinder ontstaat. De aanvliegroutes die de vliegtuigen gebruiken veranderen niet.

'Significant verschil'
Op een van de routes, de Zwanenburgbaan bij Aalsmeer, is de nieuwe techniek 's nachts al ruim een jaar in gebruik. "We hebben gezien dat het significant scheelt", zei Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens LVNL levert dat daar in combinatie met hoger aanvliegen vanaf de Noordzee zo'n 600 "minder ernstig gehinderden" en zo'n 600 "minder ernstig slaapgestoorden" op.
De aanpassing is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd. In 2024 moet in heel Europa op satellietnavigatie worden gevlogen.

Studie gem. Aalsmeer: economie groeit niet door uitbreiding Schiphol

cimg43498deb69dc1ccdbbb6bef595cd049c

12 juli.  Een groei van het aantal vluchten op Schiphol komt de welvaart niet ten goede. Ook een krimp hoeft niet per se goed uit te pakken, maar daarbij kan de welvaart wel stijgen. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau CE Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse die het in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitvoerde en waar EenVandaag als eerste over berichtte.
Lees verder: Nieuws