Geef uw stem aan de stilte!

Vlieghinder Nieuwkoop

Twintig jaar geleden arriveerden en vertrokken er jaarlijks 239.000 vluchten vanaf Schiphol. Tien jaar later waren dit er 401.000. Vlak voor de Coronacrisis was dit verder toegenomen tot 500.000. Verdere groei was het doel. De schadelijke gevolgen van deze groei voor natuur, mens en milieu werden genegeerd door zowel Schiphol als de overheid.

cimg4ec3d7490bb6341f855b0d5adca3c4bd

Leids Dagblad, 9 april. 2022, met dank aan Maarten Wolterink

Maar de wal keert het schip. Toen wij als Vlieghinder Nieuwkoop in 2021 startten met onze bewonersorganisatie tegen de vliegtuigoverlast in onze prachtige omgeving, hield bijna niemand voor mogelijk wat er sindsdien veranderd is. Het lijkt wel alsof een knop is omgegaan. Het maatschappelijke klimaat rond Schiphol is helemaal gekanteld. In plaats van uitbreiding is het woord krimp in de luchtvaartsector gevallen. Het sprookje van de vermeende drijvende motor van Schiphol en KLM voor onze economie viel in duigen.

De luchtvaartsector kost ons maatschappelijk meer dan die oplevert. Er lijkt een besef te zijn ontstaan dat de publieke sector niet altijd het onderspit mag delven. Steeds vaker komen misstanden qua arbeidsplaatsen en vervuiling in de breedste zin van het woord naar voren. Het lijkt eindelijk te worden onderkend dat veel meer mensen overlast ondervinden van de luchtvaart, terwijl tientallen jaren werd volgehouden dat groei mogelijk is en de overlast toch afneemt. Dat is dus niet zo.

cimg460f7072f1558051b8008dcbdbbd329d

Net als de andere bewonersorganisaties hebben wij als vereniging ons steentje bijgedragen en het besef bij de overheid aangewakkerd dat de situatie onhoudbaar is geworden. Steeds meer bewoners roeren zich en zijn zelfs bereid procedures te voeren. En dit heeft effect gehad.

Toch moeten wij waakzaam blijven. De krimp is vermoedelijk ingegeven door de rechtszaken. Immers, een overheid die herhaaldelijk wordt teruggefloten door de rechter (zoals bijvoorbeeld de zaak Urgenda, of de uitspraken met betrekking tot stikstof) ziet haar geloofwaardigheid krimpen. Dat staat niet fraai, en zeker ook niet in Europees verband.

Wij blijven ons als vereniging inzetten voor meer zeggenschap van de bewoners om de overlast te verminderen. De aangekondigde krimp van 12% is slechts het begin. Het is nog lang niet genoeg krimp om de overlast echt te verminderen. Dit is onze inzet!

Actueel!

Ook burgemeester Nieuwkoop roept op tot bezwaar extra nachtvluchten

Bij monde van burgemeester Robbert-Jan van Duijn roept de gemeente Nieuwkoop haar burgers op om bezwaar te maken tegen de nachtvluchten op de Aalsmeerbaan.

,,De Aalsmeerbaan is een van de weinige banen die niet voor nachtelijk vliegverkeer wordt gebruikt. Overdag heeft het Groene Hart al veel overlast van deze baan. Dat is al erg vervelend. En daar zouden komend voorjaar ook nog de nachtelijke uren bij komen.’’
Lees meer hierover op onze pagina Nieuws

De vierde aanvliegroute houdt de gemoederen bezig

Er is nog veel werk voor onze vereniging. Lees bijvoorbeeld dit artikel in het AD.

Vlieghinder Nieuwkoop aanwezig op demonstratie 5 november

5 november was een aantal van onze vereniging present bij de demonstratie “Krimp de luchtvaart”. Na toespraken vertrokken wij door de winkels van Schiphol richting de in aanbouw zijnde nieuwe pier. Foto's en een video vindt u op onze pagina Nieuws.

Nieuwe extra aanvliegroute Schiphol zal nog meer overlast geven

Een nieuw, vierde naderingspunt vanuit het zuiden zal extra overlast geven voor het Groene Hart. Zorgwekkend! Lees meer hierover op de pagina Nieuws.

Nieuwe analyse Werkgroep Toekomst Luchtvaart over capaciteit Schiphol

Uit deze analyse blijkt dat het terugbrengen van het aantal vluchten naar 250.000 kan zonder gevolgen voor de bereikbaarheid. Kijk verder op de pagina Nieuws.

Nieuw rapport koepelorganisatie GGD GHOR over overlast vliegtuigen

Op onze pagina Nieuws de link naar het interessante rapport.

Ook individuele burgers doen mee aan het debat rond Schiphol

Niet alleen bewonersverenigingen, milieu- en natuurorganisaties, enz. doen mee aan de discussie over de overlast van Schiphol, maar ook individuele burgers sturen brieven aan de Tweede Kamercommissie. Een voorbeeld op onze pagina Nieuws.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: kwartaalrapportages nu beschikbaar

cimg490353895b4ee30cbaf72e4e09ccb047

De derde kwartaalrapportages 2022 (1 mei t/m 31 juli) van BAS zijn beschikbaar per baan. Neem een kijk op deze link en blijf vooral melden.
Maak voor het eenvoudig melden gebruik van de site www.overmijndak.nl

cimg43d84a496e4877408da25311902f29d8

Planbureau Leefomgeving:het gaat nog steeds niet goed met fijnstof en geluidsoverlast

Het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde haar Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022. En dit stemt niet hoopvol. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Voortgangsbrief Min. Harbers: weinig concreet

Minister Harbers heeft 7 september 2022 een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt nog niets concreets vermeld over de invulling van de reductie naar 440.000 vliegtuigbewegingen. Klik op de button om de brief te lezen.In de volgende nieuwsbrief zal hier meer aandacht aan worden besteed.

cimg4e83e615d1e0a91ebb80cbfcae5f382c

Nieuw onderzoek universiteit Utrecht: overlast Schiphol onaanvaardbaar

“De onophoudelijke vervuiling en geluidsoverlast door Schiphol is een vorm van geweld tegen de mensen in de omgeving", zo betoogt Nienke van Baal van de universiteit van Utrecht in een recent gepubliceerd onderzoek. Lees het onderzoek hier.

Brief Bewonersverenigingen aan pol. partijen Prov. Statenverkiezing 2023

cimg441d353b4a3bfcf493864c7d110b46f4

In 2023 zijn er weer Provinciale Staten verkiezingen. Met een aantal bewonersverenigingeninformeerden wij de partijen. gestuurd aan de deelnemende partijen voor de verkiezingen Provinciale Staten Zuid Holland in 2023. Lees meer hierover op onze Pagina Nieuws.

GGD Belevingsonderzoek

In 2020 is door de GGD een belevingsonderzoek uitgevoerd over geluidhinder en slaapverstoring. De overheid moet hiermee toch wat doen. Klik op het icoontje om het te lezen.

GGD Belevingsonderzoek

Uitlegbrief Harbers over krimp Schiphol

Minister Harbers stuurt een belangrijke uitlegbrief over de krimp op Schiphol en het terugvallen op het stelsel met handhavingspunten. Klik op het icoontje om dit te lezen.

Brief Minister Harbers

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder zet haar procedure tegen de overheid door. Hoe? Lees het op onze Pagina Nieuws

13 juli: inloopavond in Hoofddorp over besluit krimp Schiphol

13 juli as. Is er een inloopavond in Hoofddorp over het meest recente kabinetsbesluit tot krimp van het aantal vliegtuigbewegingen en de invloed van fijnstof door vliegtuigen op de gezondheid.
Vooraf aanmelden is nodig, ga naar deze link.

cimg4b055332c671e49da37c01e8a3c22bd9

Maar de overlast is er nog steeds...

In navolgende brief van 30 mei 2022 brengen wij (wederom) bij de leden van de Commissie Luchtvaart van de Tweede Kamer onze ervaren overlast van het vliegverkeer onder de aandacht. De commissievergadering was 1 juni 2022. Klik op het icoontje om de brief te lezen.

Brief KCCA

Lees hier de beweegredenen van de minister voor krimp Schiphol

Eindelijk is er een kentering op gang gekomen. In plaats van ongebreideld groeien is het “Krimp de Luchtvaart”. In de brief van de minister van 24 juni 2022 beschrijft hij zijn beweegredenen hoe hij tot dit besluit is gekomen en wat het heel algemeen inhoudt. Klik op het icoontje om de brief te lezen. In de eerstvolgende nieuwsbrief besteden wij hieraan verder aandacht.

Brief minister

Webinar krimp Schiphol

Minister Harbers geeft in een webinar antwoord op een aantal vragen over de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen. Je kunt het via deze link volgen.

cimg422facfc251f66e594545e358a1ebf7a

We zien een kentering. Maar...

Eindelijk lijkt een kentering te komen na jaren van een groeiend Schiphol. Een eerste stap is gezet en er wordt voor het eerst over krimp van het aantal vliegtuigbewegingen gesproken. Wijs geworden uit ervaring moeten wij uiteraard eerst zien en dan geloven. 
Lees hier een interessant artikel in het AD van18 juni.

AD 18 juni 2022

Innovatie in de luchtvaart is geen oplossing voor klimaatcrisis

Zonder grote krimp kunnen luchtvaartmaatschappijen niet voldoen aan een netto CO2-reductie van 45% in 2030. De luchtvaart kan zich niet namelijk niet met innovatie uit de klimaatcrisis manoeuvreren. Lees het artikel hier.

Luchtvaartdebat Tweede Kamer 1 juni. Plus: reactie minister op bewonerspetitie

Meer op onze pagina Nieuws, met links en brieven: https://vlieghinder-nieuwkoop.nl/nieuws

Eenvoudiger vlieghinder melden!

Via deze link https://overmijndak.ozv.nu/ kunnen wij automatisch meldingen plaatsen bij BAS en Vliegherrie. De instellingen zijn makkelijk aan te passen. Het zou mooi zijn als hierdoor de meldingen omhoog gaan en uiteraard nog mooier als de overlast omlaag gaat.

Onderzoek Omgevingsraad Schiphol (ORS) onder bewoners rond Schiphol

Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Deelnemers hebben tot en met zondag 22 mei de gelegenheid om de online vragenlijst in te vullen.
Voor meer informatie: klik hier.

Manifestatie Krimp van de Luchtvaart 14 mei

cimg4b1aa11f13dbb0f496dafc903d85bf26

14 mei 2022 vindt op Schiphol en de regionale vliegvelden een manifestatie plaats voor de Krimp van de Luchtvaart. Wij zullen zeker met een aantal personen aanwezig zijn. Lees meer onder Kom op 14 mei ook naar de landelijke demonstratie voor krimp van de luchtvaart. Klik hier!
Luister ook naar het verhaal en de oproep van Jan Terlouw:  https://www.youtube.com/watch?v=HR7yNe-nxio

Tweede Kamer geïnformeerd over Schipholbeleid

Maar de bewonersparticipatie wordt in het geheel niet vermeld. U leest meer hierover op onze pagina Nieuws.

Second opinion bevestigt: verduurzaming luchtvaart door techniek erg lastig

Deze second opinion door 4 universiteiten bevestigt opnieuw dat technische oplossingen in de luchtvaart moeilijk te realiseren zijn en bovendien te langzaam gaan als ze al mogelijk zijn.
Lees meer op onze pagina Nieuws.

Dagvaarding Ministerie door Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

In het kort eist de stichting van het ministerie dat er maatregelen worden genomen tegen geluidhinder (maximale belasting conform WHO richtlijn) en tegen de uitstoot van vervuilende stoffen. Lees meer over de voortgang hier.

Ben je ook voor minder luchtvaart­schade, teken dan deze petitie!

https://minderluchtvaartschade.petities.nl

cimg4355fa309c8f023bb2c013c222667a3e

Brief bewoners rond Schiphol aan Tweede Kamer

In de bijgevoegde brief van 31 maart 2022 aan de Tweede Kamer schrijven wij als bewoners aan de Tweede Kamer dat alleen de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen de enige echte hinderbeperking voor mens en milieu zal opleveren.
Alle vermeende maatregelen in het verleden hebben tot niets geleid, de overlast is alleen maar toegenomen. Lees de brief hier.

Eindelijk aandacht voor wonen rond Schiphol

Woningbouw en wonen rond Schiphol (ca. 40 km) is in de week van 21 maart uitgebreid in de publiciteit gekomen - een succes voor bewonersorganisaties en natuur- en milieufederaties. Als vervolg hierop vragen wij de gemeente Nieuwkoop om aktie. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Motie Tweede Kamer over Schiphol aangenomen

cimg4548abed09fb73caa39a6bbac4db30a7

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waardoor de bewoners, via de Maatschappelijke Raad Schiphol, nauwer betrokken raken bij de ontwikkelingen rond Schiphol. Lees het artikel en de motie op onze pagina Nieuws.

cimg4e8ab310af45fc179cd56022a16a7b16

Gesprek Vlieghinder Nieuwkoop met Tweede Kamerlid Boucke (D66)

Op 7 maart was Raoul Boucke, Tweede Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart D66, op bezoek in Nieuwkoop. Ons werd gevraagd of we met hem in gesprek wilden gaan en dit deden wij graag! Lees meer op onze pagina Nieuws.

Commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer.

cimg49e8fd4a47b8a8f4ba22df74d3c7602f

24 februari jl. was er een commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer. Via een brief aan de commissieleden kregen wij aandacht voor onze opvattingen. Hoe? Lees dit op onze pagina Nieuws.

Inwoners Groene Hart ontwikkelen meetnetwerk vliegtuiglawaai

cimg47198a78d3142922bdda6bce0b1440a6

24 febr.: Inwoners uit het Groene Hart gaan met hulp van Technische Universiteit Eindhoven een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid ontwikkelen en testen.
Metingen van werkelijk geluid en werkelijk ervaren hinder spelen geen rol. Inwoners uit het Groene Hart werden het wachten op maatregelen vanuit de overheid en de luchtvaartsector beu en nemen nu zelf het heft in handen met de ontwikkeling van een het burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Nieuw rapport van Greenpeace over stikstofuitstoot

cimg4e4117a64b7ba70fa437ada6d3582b7a

17 febr. 2022: De stikstofuitstoot in Nederland is al bijna vijftig jaar te hoog. Lees het nieuwe rapport van Greenpeace. Meer op onze pagina Nieuws.

Nieuws uit onze vereniging

We hebben eind november de derde nieuwsbrief aan de 240 leden verzonden. Lees op onze pagina Nieuws de samenvatting.

Reactie Schiphol op onze opvattingen rond wijziging Luchthaven Verkeer Besluit Schiphol

Eind maart 2021 hebben wij onze zienswijze op de wijziging Luchthavenverkeer Besluit Schiphol ingediend. Dit vormde min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging. Schiphol heeft nu hierop gereageerd. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Gemeente Nieuwkoop ondersteunt hand­havingsverzoek MOB

cimg499c4e7547f426beb578ac193186d10a

1 augustus. Iets van oudere datum, maar toch interessant: De burgemeester en wethouders van de Gemeente Nieuwkoop hebben zich officieel aangesloten bij het handhavingsverzoek van Mobilisation (MOB) om Schiphol te houden aan zijn vergunning inzake de Wet natuurbescherming.
Lees het hele artikel hier