Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart nou echt?

cimg4039cfd6ccb2bd9fb7ae9edaa534a6eb

De uitstoot aan CO2 en stikstof van de Nederlandse luchtvaart wordt vaak niet in het rijtje van de grote vervuilende bedrijven in Nederland genoemd. Met name de uitstoot aan stikstof wordt vaak als zeer klein (1,5%) beschreven terwijl dit 15% is, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vaak wordt alleen de uitstoot tot een bepaalde hoogte gecommuniceerd en vergeet men liever de rest. In deze link leest u hoeveel het werkelijk is en dat is schrikken.”

Op 8 oktober 2021 heeft de VN in een resolutie het recht op een gezonde, schone en duurzame leefomgeving als fundamenteel mensenrecht erkend. Je zou toch zeggen dat ook de luchtvaartsector met zijn lawaai en vervuiling hier niet omheen kan. Lees de bemoedigende en hoogst noodzakelijke publicatie direct op deze link of via Schipholwatch.”

cimg499b6fb58ec92e6c8494ac838e5b087e

Nieuw rapport van Natuur & Milieu Noord-Holland geeft weer nieuwe mogelijkheden tot vermindering van geluidsoverlast Schiphol aan

Natuur en milieu Noord-Holland en Milieudefensie hebben een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat door een ander gebruik van Schiphol het mogelijk is om de geluidsbelasting in elf gebieden rondom de luchthavenflink terug te dringen.
Dat geeft mogelijkheden voor nieuwbouw, broodnodig voor het verminderen van het woningtekort in de regio. Wel heeft dat consequenties voor het aantal vluchten op Schiphol.
Ga voor het hele verhaal naar: https://www.mnh.nl/nieuws/een-ander-gebruik-van-schiphol-kan-het-woningtekort-oplossen/

Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft ook behartenswaardige woorden hierover gesproken. Hij vat Schiphol samen als optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Deze video (genummerd no. 15) vindt U hier: https://vliegoverlast.nl/video/

Brief aan de Minister en Staats­secretaris van Infra­structuur en Water­staat

Namens een groot aantal bewonersorganisaties (gedelegeerde Omgevingsraad Schiphol waarvan onze bewonersorganisatie Vlieghinder Nieuwkoop sinds kort lid is), Groen Links Aalsmeer, MOB, Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid, Kennisnetwerk Impact e.a. heeft Stichting SchipholWatch 18 september 2021 een brief gestuurd aan de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat.
In de brief vragen we aandacht voor de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer en vragen we de overheid stappen te ondernemen om die te reduceren. Het gaat o.a. over krimp van het aantal vliegbewegingen, gezondheid en welzijn van de omwonenden van Schiphol, handhaving huidige regelgeving e.a.
Lees de brief op https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/

Inbreng van een schriftelijk overleg staatsagent KLM 31 aug. 2021

De Partij van de Dieren heeft zich ook gebogen over de problematiek die Schiphol met zich meebrengt voor de omwonenden. Ook zij zijn bezorgd over de leefbaarheids- en milieu-aspecten. Onder meer: zij constateren dat vliegtuigen geluidsverstoring veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit zijn binnen de EU beschermde natuurgebieden, geregeld (onderdeel van) stiltegebieden, en tevens gebieden waar mensen graag recreëren. Vormt KLM hier een uitzondering op onder vliegtuigmaatschappijen of veroorzaakt ook KLM geluidsverstoring in Nederlandse Natura 2000-gebieden?

De vragen van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Financiën worden weergegeven in dit Verslag van een schriftelijk overleg. Lees het hele verslag via de link hieronder.

Zie hier het volledige rapport Inbreng Schriftelijk Overleg Staatsagent KLM.

cimg481b4427c315bcc6b4f34b20d13ff797

Meld vliegherrie!

De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen. De berekende geluidscontouren kunnen daarom direct in de vuilnisbak: vliegvelden bezorgen veel meer mensen overlast dan tot nu toe werd aangenomen door onze overheid. Veel melders blijken ook tot tientallen kilometers van de vliegvelden af te wonen en vallen daarom volledig buiten de 'officiële statistieken'.

De meldingen liegen er niet om. Het zijn er niet alleen verschrikkelijk veel in zo'n korte periode, maar veel meldingen zijn ook ronduit schokkend om te lezen. Slachtoffers van het vliegverkeer vertellen persoonlijke verhalen over chronisch slaapgebrek, over het letterlijk ziek worden van het steeds maar weer repeterende lawaai en van de angstgevoelens die worden ervaren. Over de woede en de machteloosheid die mensen voelen. Mensen zoals u en wij.

Tweede Kamer
Omdat de verhalen zo schrijnend en sprekend zijn, hebben we de eerste 10.000 meldingen zo'n twee weken geleden al aan de Tweede Kamer verstuurd, aan de leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Die commissie gaat over het vliegverkeer en moest daarom als eerste op de hoogte worden gesteld van de situatie rond vliegvelden. Wij gaan dergelijke rapportages regelmatig toesturen, ook aan de minister en aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. Wij, het kleine team van vrijwilligers dat vliegherrie.nl in de lucht houdt, danken alle deelnemers hartelijk voor hun meldingen. De meldingen helpen om de vliegtuigoverlast onder de aandacht van de politiek te brengen en te houden. Ga daarom vooral door met melden en het schrijven van persoonlijke verhalen. Het helpt om de keerzijde van de luchtvaartindustrie aan te tonen.

Schiphol-directie
Uit de wandelgangen begrepen we eerder dat ook de directie van de Schiphol Groep - eigenaar van de meeste vliegvelden in ons land - nogal in zijn maag zit met uw meldingen. Wij zien het als goed nieuws dat deze mensen niet meer om de slachtoffers van hun bedrijfsmodel heen kunnen. Stap één is gezet: het besef is er. Nu de vervolgstappen: niet meer liegen, niet meer bedriegen en echte vermindering van de overlast. Bij voorbeeld door minder te vliegen. Sinds de start van de site hebben veel bezoekers contact met ons opgenomen met ideeën voor verbetering of uitbreiding van de site. Dat heeft onder meer geleid tot het koppelen van het postcodegebied aan de plaatsnaam, zodat bezoekers een beter beeld krijgen waar alle meldingen vandaag komen. Ook bestaat er nu de mogelijkheid om een 'duim' te geven als een melding u aanspreekt. Daarmee geeft u niet alleen aan dat u sympathie heeft voor de betreffende melder, maar u helpt daarmee ook om de meest aangrijpende meldingen te selecteren, bij voorbeeld voor publicaties. Neem aub maar eens een kijkje op de nieuwe webpagina met meest gewaardeerde meldingen. Sinds de oprichting hebben zich steeds meer bewoners- en milieuorganisaties aangesloten bij vliegherrie.nl. Inmiddels gaat het om 22 organisaties, waaronder bewonersorganisaties rond de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Er zijn zelfs bewonersorganisaties in het buitenland die contact hebben opgenomen om hun eigen website op te zetten. Het team van vliegherrie.nl ondersteunt hen hierbij graag.

Tot slot
Tot slot hebben wij nog één belangrijke vraag voor u: help ons de site bekend te maken bij nog meer mensen, zodat meer burgers zich kunnen laten horen en het aantal melders nog verder groeit. Hoe meer mensen, des te luider onze stem klinkt. En des te moeilijker het wordt voor de politiek om weg te blijven kijken. Deel daarom het webadres vliegherrie.nl via uw eigen sociale media, bij voorbeeld Twitter, Facebook, Nextdoor of Linkedin. Denk aub ook aan de Whatsapp-buurtchat, de Facebookpagina van uw buurt of gemeente of speciale interest-groepen op Linkedin of Facebook. Alvast hartelijk dank! Dank voor uw meldingen en interesse, het team van Vliegherrie.nl

‘Frequent flyer programma’s moeten worden verboden’

13 aug. 2021    Waarom mogen Frequent Flyer Programma's, die uitstootrijke activiteiten stimuleren en normaliseren, überhaupt nog bestaan ​​in een tijdperk van klimaatafbraak?
Dit vraagt Schipholwatch zich af.
De afgelopen decennia zijn ffp’s steeds vaker een primair marketinginstrument geworden om de groei te stimuleren. Dit moet stoppen, vindt Schipholwatch.
Lees hun hele artikel hierover hier.

cimg4bf4ce2b07c7dbeba7ecd959d8e23cb1

Satellietnavigatie moet bij Schiphol minder geluidsoverlast opleveren

Bron: NOS 12 aug. 2021.   Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht dat omwonenden van Schiphol in de toekomst minder geluidsoverlast van vliegtuigen ervaren. Dat komt omdat vanaf vandaag bij het naderen van aanvliegroutes gebruik kan worden gemaakt van satellietnavigatie.

Daarmee kan preciezer om woongebieden worden gevlogen dan met de radiobakens, die de vliegtuigen tot vandaag aanstuurden. Dankzij de nieuwe techniek kunnen toestellen ook gelijkmatiger dalen, waardoor er minder geluidshinder ontstaat. De aanvliegroutes die de vliegtuigen gebruiken veranderen niet.

'Significant verschil'
Op een van de routes, de Zwanenburgbaan bij Aalsmeer, is de nieuwe techniek 's nachts al ruim een jaar in gebruik. "We hebben gezien dat het significant scheelt", zei Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens LVNL levert dat daar in combinatie met hoger aanvliegen vanaf de Noordzee zo'n 600 "minder ernstig gehinderden" en zo'n 600 "minder ernstig slaapgestoorden" op.
De aanpassing is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd. In 2024 moet in heel Europa op satellietnavigatie worden gevlogen.

Verdere groei Schiphol leidt tot welvaarts­verlies in Nederland

cimg4a0366881814b68bbbeac090514b0a12

Verdere groei van Schiphol tot 540 duizend vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n 2,3 en 3 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer.
In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. In een MKBA worden aan de hand van toekomstscenario’s, directe kosten en baten, maar ook effecten meegewogen die meestal niet (of beperkt) in geld worden gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn klimaatemissies, luchtverontreinigende emissies en geluidsoverlast.
Lees het rapport hier.

Wethouder Nieuwkoop ook bezorgd over vliegtuigoverlast

Guus Elkhuizen is Wethouder sport, wegen, woningbouw, Schiphol en natuur. In het AD en in FM.NL (Financieel Mangement) uit hij zijn zorgen over de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Tevens geeft hij zijn visie op een economisch gezonde toekomst van de luchthaven zonder dat de omgeving overmatig wordt belast.
AD:"Nieuwkoop stijgt het water tot de lippen. Groene Hart gaat zo in de uitverkoop."
FM.NL: "Plan B voor Schiphol in plaats van groei."